Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Hoger onderwijs Ingeschrevenen hbo 01b. hbo ingeschrevenen op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs

01b. hbo ingeschrevenen op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs

Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 01b. Ingeschrevenen hbo domein hbo 2018 (xls 367kb)

Download het bestand in csv. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 01b. Ingeschrevenen hbo domein hbo 2018 (csv 662kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum5 februari 2019
Update frequentieJaarlijks
Toelichting