Ingeschrevenen hoger onderwijs

Het aantal ingeschrevenen (studenten), inschrijvingen of gediplomeerden in het hoger onderwijs. 

Aantallen in het hoger beroepsonderwijs

Bestanden met het aantal ingeschrevenen, gediplomeerden en inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) naar verschillende achtergrondkenmerken. 

Aantallen in het wetenschappelijk onderwijs

Bestanden met het aantal ingeschrevenen, gediplomeerden en inschrijvingen in het wetenschappelijk onderwijs (wo) naar verschillende achtergrondkenmerken.

Toelichting

Het overzicht met het aantal eerstejaars bevat de inschrijvingen van studenten die actief zijn op 1 oktober van het betreffende studiejaar. Lees meer in 'Toelichting.'