Adressen pabo-instellingen

De adresgegevens van alle pabo-instellingen (pedagogische academie basisonderwijs) in Nederland. Een pabo is een hbo-opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
 Instellingen pabo (xls 47kb) 1 oktober 2021 Definitief
CSV-bestand Peildatum Status
 Instellingen pabo (csv 7kb) 1 oktober 2021 Definitief

Publicatiedatum 2 januari 2018
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting