Open data van DUO

Open Onderwijsdata API met onderwijsdata

API met onderwijsdata

DUO stelt op deze pagina een open API voor onderwijsdata beschikbaar. Met behulp van de datasets in de API kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld mashups maken met Google maps, Twitter, LinkedIn of Facebook. Zo kunnen ontwikkelaars aan de slag met onderwijsdata zonder dat zij deze handmatig van de website af hoeven te halen.

Deze versie van de API betreft een eerste (beta) versie waardoor nog niet alle datasets van DUO beschikbaar zijn. Zowel de API software als het aanbod in aantal datasets wordt in 2016-2017 verder ontwikkeld. Het betreft in deze versie (oktober 2016) 93 datasets uit zowel het Primair Onderwijs als het Voorgezet Onderwijs. Het gaat om gegevens zoals adressen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. Of het aantal leerlingen naar verschillende achtergrondkenmerken, leerlingprognoses, slagingspercentages, examencijfers en opleidingen.

Via https://api.duo.nl/v0/search kan de API bevraagd worden.

Voor meer informatie over het gebruik van de API en welke bestanden er in voor komen, zie onderstaande toelichting: