Rapportage potentiële LRV-ers makkelijker

De wekelijkse R08 rapportage bevat gegevens van leerlingen die potentieel langdurig relatief verzuimer (LRV-er) zijn. Deze rapportage is aangepast, zodat hij makkelijker te gebruiken is.

Wijziging in de rapportage

De rapportage van potentiële LRV-ers (R08) gaat over leerlingen die tenminste 16 uur hebben verzuimd in een aaneengesloten periode van tenminste 4 weken (28 kalenderdagen). In deze rapportage staan soms veel leerlingen. Daarom is de kolom ‘AANTAL_WKN_GEMELD’ toegevoegd met het aantal weken dat de leerling al voorkomt in de rapportage. U kunt in deze kolom filteren op de duur van het verzuim. Dit maakt het voor u makkelijker om passende actie te ondernemen.

Meer informatie

Meer informatie over de R08 rapportage vindt u in het Programma van Levering Maandrapportages relatief verzuim.