Nieuwe streefpercentages VSV

De streefpercentages voortijdig schoolverlaters (VSV) voor het mbo zijn gewijzigd met ingang van het schooljaar 2018-2019. Voor het vo zijn de streefpercentages niet veranderd.

Nieuwe streefpercentages

De nieuwe streefpercentages VSV voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 vindt u in de tabel.

Mbo-niveau Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2019-2020
1 26,4 % 26,2 %
2 8,6 % 8,45 %
3 3,2 % 3,1 %
4 2,7 % 2,55 %

Op dit moment staan in de A06-rapportage nog de oude streefpercentages vermeld. Vanaf 2019 staan de juiste streefpercentages vermeld.

Wat zijn streefpercentages?

De overheid wil het aantal VSVā€™ers omlaag krijgen tot minder dan 20.000 per jaar. De streefpercentages geven aan wat hiervoor nodig is. U kunt de streefcijfers gebruiken als richtlijn voor uw eigen doelen.