Verzuim

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • DUO zoekt nieuwe leden klankbordgroep Verzuim

  DUO zoekt nieuwe leden voor de klankbordgroep Verzuim.

 • Security Servicedesk voor vragen over Mijn DUO

  Voor vragen over het inloggen op Mijn DUO Zakelijk kunt u contact opnemen met de Security Servicedesk.

 • Nieuwe streefpercentages VSV

  De streefpercentages voortijdig schoolverlaters (VSV) voor het mbo zijn gewijzigd met ingang van het schooljaar 2018-2019. Voor het vo zijn de streefpercentages niet veranderd.

 • BRON VO gesloten vanaf 8 december 2018

  Op 8 december sluit het huidige BRON definitief. Tot en met 6 december 18.00 uur kunnen vo-scholen en vavo-instellingen gegevens aanleveren aan BRON. In de 1e weken van 2019 sluiten alle vo-scholen en vavo-instellingen aan op het nieuwe BRON en zijn de gegevens weer actueel.

 • Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2016-2017

  Rond 6 november 2018 is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

 • Rapportage potentiĆ«le LRV-ers makkelijker

  De wekelijkse R08 rapportage bevat gegevens van leerlingen die potentieel langdurig relatief verzuimer (LRV-er) zijn. Deze rapportage is aangepast, zodat hij makkelijker te gebruiken is.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Een gemeente kan een RMC- of LRV- melding pas afsluiten als de school een einddatum heeft doorgegeven. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u veel nieuwe in- en uitschrijvingen heeft om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Evaluatiebijeenkomst verzuimrapportages

  Elk jaar organiseert DUO een evaluatiebijeenkomst voor gemeenten en onderwijsinstellingen over de verzuimrapportages. De bijeenkomst voor 2018 is op vrijdag 15 juni in Utrecht.