Evaluatiebijeenkomst verzuimrapportages

Elk jaar organiseert DUO een evaluatiebijeenkomst voor gemeenten en onderwijsinstellingen over de verzuimrapportages. De bijeenkomst voor 2018 is op vrijdag 15 juni in Utrecht.

Haalbaarheid verbetervoorstellen

Het afgelopen jaar hebben gemeenten en instellingen bij DUO voorstellen ingediend om de verzuimrapportages te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst bekijken de aanwezigen de haalbaarheid van deze voorstellen. Als een voorstel haalbaar is, wordt het door DUO in de komende tijd uitgevoerd. Na 15 juni vindt u deze voorstellen op de site.

Waar en wanneer?

15 juni 2018, 10.30 – 13.00 uur
Mammoni Eten en Drinken
Mariaplaats 14, Utrecht

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Wees dan snel, er zijn nog maar enkele plekken vrij. Meld u uiterlijk 8 juni aan via het e-mailadres annet.simons@duo.nl. U krijgt een bevestiging per e-mail.

Verbetervoorstellen doorgeven

Hebt u een verbetervoorstel voor de verzuimrapportages? Mail uw voorstel dan naar birgitta.laarman@duo.nl. Uw voorstel wordt dan nog tijdens het overleg van 15 juni besproken.