Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2016-2017

Rond 6 november 2018 is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Definitieve VSV-cijfers

Het bestand ‘Namen en Rugnummers’ hoort bij de definitieve VSV-cijfers over het schooljaar 2016-2017. Het bestand blijft na plaatsing nog 3 maanden beschikbaar op Mijn DUO. De bestandsnaam bevat 'NenR2017D'.

Startpopulatie

Het bestand met de startpopulatie staat ook klaar rond 6 november. Dit bestand heeft 'NRSP2017D' in de bestandsnaam.

Bestanden ophalen

Om de bestanden op te halen op Mijn DUO heeft u de rol 'rapportages verzuim/BRON' nodig.