Diplomaregister onder de aandacht

DUO wil het diplomaregister onder de aandacht brengen van uw leerlingen. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Flyers en posters

Op dinsdag 2 mei ontvangen alle vo-scholen flyers over het diplomaregister. Deze flyers kunt u meegeven aan de leerlingen die geslaagd zijn.
Er zijn ook posters die u op kunt hangen in uw school. Wilt u posters ontvangen? Stuur dan een mail naar diplomaregister@duo.nl

Voordelen diplomaregister voor leerlingen

Het diplomaregister is een beveiligde online applicatie met gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Ook staan de vakken en cijfers van diploma’s en certificaten in het vo in het register. Uw leerlingen kunnen een uittreksel van deze gegevens downloaden. Dit pdf-document heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie. Dit kan handig zijn als iemand het diploma kwijt is. Of als hij (digitaal) moet bewijzen dat hij een diploma heeft gehaald, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding.

Meer over het register

Meer informatie vindt u op de pagina over het diplomaregister.