Vaststelling bekostigingsgrondslagen onjuist

De vaststelling van de definitieve bekostigingsgrondslagen op teldatum 01-10-2018 is niet goed verlopen.

In veel gevallen is de bekostigingsstatus onjuist vastgesteld en via een bekostigingsbericht teruggekoppeld.

Zodra het probleem is opgelost, ontvangt u via BRON nieuwe bekostigingsberichten met de definitieve bekostigingsgrondslagen.