Vaststelling bekostigingsgrondslagen correct

De vaststelling van de definitieve bekostigingsgrondslagen op teldatum 01-10-2018 verlopen nu goed.

De problemen waarover wij op 25 juli een bericht plaatsten zijn opgelost. U ontvangt via BRON bekostigingsberichten met de juiste definitieve bekostigingsgrondslagen.