Bijzondere bekostiging aanvragen

Ouders leiden een trekkend bestaan

Een school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet vóór 1 oktober van het huidige schooljaar door DUO zijn ontvangen;
  • het gaat om leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden als bedoeld in het besluit trekkende bevolking WPO of;
  • de vader of moeder van deze leerlingen oefent het schippersbedrijf uit of heeft
    het schippersbedrijf uitgeoefend;
  • deze leerlingen verblijven in een internaat of pleeggezin;
  • deze leerlingen zijn ingeschreven op de school.

Voor schooljaar 2019-2020 kunt u voor de laatste keer een aanvraag indienen.

De wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2019 betreft ook de aanvraag bijzondere bekostiging leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging ‘aanwezigheid leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden’ in artikel 32 van de regeling 2019-2020.

Wat moet u doen?

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden' voor de aanvraag.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

De aanvraag moet uiterlijk op 30 september van het huidige schooljaar zijn ontvangen. Een aanvraag die DUO te laat ontvangt, wordt afgewezen.

U ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.