Bijzondere bekostiging aanvragen

Asielzoekerskinderen in procesopvang- en gezinslocaties

Een school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekerskinderen in opvanglocaties en gezinslocaties die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • De school had minimaal 1 asielzoekerskind op 1 oktober van het vorige schooljaar;
  • De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de school noemt als opvang school voor deze kinderen. Dit geldt voor het aantal asielzoekerskinderen dat in de aanvraag is opgenomen.
  • de aanvraag moet vóór 1 juli van het lopende schooljaar door DUO zijn ontvangen.

Meer informatie over bijzondere bekostiging voor opvang van deze asielzoekerskinderen vindt u in artikel 37 van de regeling 2019-2020. In lid 1 staat wat een asielzoekerskind is volgens de wet. 

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Opvang asielzoekerskinderen in procesopvang- en gezinslocaties'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  2. Het formulier moet vóór 1 juli van het lopende schooljaar door DUO zijn ontvangen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk in september van het lopende schooljaar.

Op tijd insturen

Voor het schooljaar 2019-2020 moet de aanvraag vóór 1 juli 2019 bij DUO zijn, anders wordt deze afgewezen.

Zodra de regeling 2020-2021 is gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u het aanvraagformulier op deze plek.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.