Naar Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Onderwijsvernieuwing

Verbeteringen en mogelijkheden in het onderwijs.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums