Subsidie stimuleren doorstroom mbo-pabo

Voor deze subsidie kunt u geen aanvragen meer indienen. In de Randstad konden mbo-instellingen subsidie aanvragen voor een betere doorstroom van mbo naar pabo.

Hoeveel subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 125.000,- tot maximaal € 300.000,- per aanvraag, en wordt verstrekt voor een periode van 2 jaar

In artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d en e van de Wet educatie en beroepsonderwijs staat welke opleidingen voor de subsidie in aanmerking kwamen.

Verantwoording

Subsidieontvangers moeten de subsidie verantwoorden in het jaarverslag.

Activiteitenverslag

Subsidieontvangers moeten ook een activiteitenverslag maken en vóór 15 juni 2019 opsturen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Voorwaarden

Dit waren de voorwaarden bij de aanvraag:

 • U bent het bevoegd gezag van een instelling die onderwijs verzorgt in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam voor de middenkaderopleiding en specialistenopleiding.
 • U krijgt de subsidie voor een samenwerkingsverband, om de doorstroom naar de pabo te verbeteren. De pabo moet deel uitmaken van het samenwerkingsverband.
 • De subsidie geldt voor activiteiten binnen één samenwerkingsverband per stad.
 • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de doorstroom van deelnemers en voor activiteiten die bijdragen aan de organisatie van de samenwerking.
 • De activiteiten vinden plaats vóór 1 mei 2019.

Hoe het werkte?

Bij de aanvraag waren deze bijlagen noodzakelijk:

 • een activiteitenplan,
  zie artikel 3.4 kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
 • een meerjarenbegroting,
  zie artikel 3.5 kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
 • een samenwerkingsovereenkomst,
  zie artikel 5 van de Regeling.

Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband zit minstens 1 mbo-instelling die in studiejaar 2016-2017 de opleiding onderwijsassistent geeft en minstens 1 pabo  in dezelfde stad. Het gaat om Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Ook andere mbo-instellingen in dezelfde of in een andere stad kunnen in het samenwerkingsverband zitten.

Samenwerkingsovereenkomst

Alle partijen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.
Kijk in de regeling bij artikel 5 wat aanvragers in elk geval moesten regelen in de overeenkomst.