XBRL in het onderwijs

XBRL is een internationale, open standaard om gegevens vast te leggen en elektronisch uit te wisselen. DUO gebruikt XBRL om het verantwoordingsproces te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlagen.

Publicatie nieuwe OCW-taxonomie

De nieuwste OCW-taxonomie staat op het XBRL-onderwijsportaal. Heeft u nog geen account voor het XBRL-onderwijsportaal? Vraag dan een account aan door een mail met instellings- en uw contactgegevens te sturen naar xbrl@duo.nl.

Meer informatie over verantwoording op Jaarstukken indienen.

XBRL-onderwijsportaal

Alle ho-instellingen kunnen voor de aanlevering van hun jaarverantwoording over 2016 het XBRL-onderwijsportaal gebruiken.

OCW-taxonomie

Een belangrijk onderdeel bij het gebruik van XBRL is de OCW-taxonomie. In de taxonomie wordt de ‘taal’ vastgelegd voor de uitwisseling en identificatie van gegevens. Zodat iedereen dezelfde gegevens op dezelfde manier aanlevert. Hierdoor wordt het interpreteren van de jaarcijfers eenvoudiger.

Bekijk hier de taxonomie v11.0.

Beheer van de taxonomie

Een taxonomie is nooit af. Wetswijzigingen en wensen van onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat de taxonomie steeds moet worden bijgewerkt. Om dit proces in goede banen te leiden, is een governance-organisatie ingericht. Voor het hoger onderwijs bestaat de governance-organisatie uit de volgende 11 onderwijsinstellingen:

Gebruikersgroep

Hbo-instellingen:
 • Avans Hogeschool (contactpersonen: de dames F. Maas en C. van der Maas-Bosman)
 • Gerrit Rietveld Academie (contactpersoon: dhr. P. van Ruiten)
 • Hogeschool van Amsterdam (contactpersonen: de heren E. van Lochem en P. Franssen)
 • Hogeschool Utrecht (contactpersonen: (mevr. J. Bultena en dhr. H. Bongers)
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) (contactpersonen: mevr. F. Hoek en dhr. T. Beelen)
 • Zuyd Hogeschool (contactpersoon: mevr. S Weijden-Debie)

Universiteiten:

 • Universiteit van Amsterdam (contactpersonen: de heren E. van Lochem en P. Fransen)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (contactpersonen: de heren J. van Barneveld en H.J. Stoop)
 • Universiteit Leiden (contactpersonen: de heren G.J. Boshuizen en J. Gelens)
 • Maastricht University (contactpersonen: de heren S. de Rijk en J. Laven)
 • Universiteit Utrecht (contactpersonen: de heren P. van Minnen en M. Bootsma)

Werkgroep accountants

De aanlevering via het XBRL Onderwijsportaal bevat het digitale deel van de jaarrekening. Binnen het XBRL Programma loopt een traject om te kijken welke gegevens aan de OCW-taxonomie moeten worden toegevoegd om uiteindelijk een volledige jaarrekening in XBRL te hebben, inclusief de controleverklaring van de accountant en zijn handtekening op basis van zijn beroepscertificaat. Hiervoor is een werkgroep opgericht, waar de volgende accountantskantoren aan deelnemen:

 • DRV Accountants & Adviseurs (contactpersoon; drs. J.J. (Jacco) Driessen RA)
 • Govers Onderwijs (contactpersoon: Annet Berkelmans )
 • Mazars (contactpersoon; Rieky van der Kruis en Nanda Pit)
 • Van Ree Accountants (contactpersoon: Gerlof de Jong)
 • PWC Accountants (contactpersoon: Evert Onderlinden RA)
 • Deloitte; (contactpersoon; Andre van Vliet)
 • Ernst & Young Accountants (contactpersoon: drs. H.E. (Edwin) Oostdijck RA)
 • KPMG (contactpersoon: Hubert Visser)
 • Deloitte ( contactpersoon: Dave van den Ende)
 • NBA (contactpersoon Koos Vos)

Account aanvragen

Via xbrl@duo.nl kunt u een account aanvragen.

Meer weten?

XBRL is een standaard die al langer in gebruik is. Op de volgende pagina’s kunt u er meer over lezen:

Verantwoordingsronde 2017

De Verantwoordingsronde in het voorjaar 2017 is goed gewaardeerd. Lees XBRL doet verslag van Verantwoordingsronde.