Mbo'er

Particulier Lesgeld Levenlanglerenkrediet

Levenlanglerenkrediet

Lenen voor collegegeld of lesgeld

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. Voor het mbo gaat de regeling in per 1 augustus 2017, voor hbo en universiteit per 1 september 2017.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet als u aan alle voorwaarden voldoet:

  • U doet een voltijd- óf deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, of u doet een voltijdopleiding (bol) aan het mbo.
  • U doet een wettelijk erkende opleiding in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
    Ook als niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kunt u het levenlanglerenkrediet krijgen. Heeft u een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of ook u het krediet kunt krijgen. Komt u, uw partner of een van uw ouders uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt u in aanmerking.
  • U heeft geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • U bent ouder dan 30 jaar óf u heeft al een diploma voor hbo of universiteit en gaat nu een 2e studie doen.
  • Op het moment dat het krediet ingaat, bent u jonger dan 55 jaar.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of uw ouders.

Aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen, via Mijn DUO.

Hoelang lenen

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

Hoeveel lenen

U kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Betaalt u instellingscollegegeld of cursusgeld? Dan kunt u meer lenen, tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld.
U kunt nooit meer levenlanglerenkrediet krijgen dan u aan collegegeld of lesgeld moet betalen.

Terugbetalen

Als uw recht op het levenlanglerenkrediet stopt, begint u per 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. U heeft dan 15 jaar de tijd om uw lening af te lossen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet terugbetalen, is afhankelijk van uw inkomen.

Servicecode
X

Hulp nodig?

Start een chat en deel je scherm met een medewerker. Lees de voorwaarden

Chat met DUO

Wij verbinden je door met een medewerker.

ChatWaitConnection
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee