Naar Inschrijven en betalen opleiding

Lesgeld

Een opleiding kost geld. Vanaf uw 18e betaalt u zelf mee. Doet u mbo, dan moet u lesgeld betalen. Dit geldt ook voor sommige vavo-opleidingen. U betaalt alleen lesgeld voor voltijdopleidingen. Het maakt daarbij niet uit of u lessen volgt of stage loopt.

  1. In het kort
  2. Betaalwijze en incasso's
  3. Lesgeld terugkrijgen
  4. Uw opleiding
  5. Asielzoeker of vreemdeling met W-document

Uw opleiding

Niet begonnen met uw opleiding

Bent u ingeschreven, maar bent u toch niet begonnen aan het schooljaar? Bij uitschrijving vóór 1 oktober hoeft u sowieso geen lesgeld te betalen. Heeft u toch een verzoek gekregen voor het betalen van het lesgeld? Dan was de uitschrijfdatum nog niet bij ons bekend op het moment dat we het betalingsverzoek stuurden. U kunt het betalingsverzoek dan weggooien.

Later beginnen

Begint u wat later in het schooljaar met uw opleiding? Als u op of na 1 november wordt ingeschreven, hoeft u geen lesgeld te betalen over verstreken maanden.

Stoppen met uw opleiding

Als vóór 1 oktober wordt uitgeschreven, hoeft u geen lesgeld te betalen.

Stopt u later in het schooljaar met uw opleiding? Dan kunt u soms lesgeld terugkrijgen.

Gaat u geen nieuwe opleiding volgen? Dan moet u uw studiefinanciering of tegemoetkoming stopzetten.

Overstappen tijdens het schooljaar

U hoeft maar 1 keer per jaar lesgeld te betalen. Ook als u tijdens het schooljaar overstapt naar een andere voltijds mbo- of vavo-opleiding. Gaat u een opleiding doen waarvoor u wettelijk cursusgeld moet betalen (bijvoorbeeld bbl of deeltijd)? Dan kunt u soms lesgeld terugkrijgen.

Stapt u over naar het hoger onderwijs? Dan kunt u bij uw hbo of universiteit korting op het collegegeld vragen. U hebt hiervoor een verklaring nodig waaruit blijkt hoeveel lesgeld u al hebt betaald. Die verklaring vraagt u aan met het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld. Zet op het formulier dat u een verklaring voor korting op het collegegeld wilt.

Herexamen of stage

Zolang u voltijds staat ingeschreven bij uw opleiding, moet u lesgeld betalen. Het maakt daarbij niet uit of u stage loopt of herexamen doet.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee