Naar Home

Extra informatie bij het Bericht start terugbetalen

Hebt u bericht ontvangen dat u binnenkort moet beginnen met terugbetalen? Dan vindt u hier aanvullende informatie.

Aflossen vanaf 1 januari 2019

U hebt in 2016 voor het laatst studiefinanciering of tegemoetkoming gehad. Vanaf 1 januari 2019 moet u uw studieschuld verplicht terugbetalen. U vindt de totale hoogte van uw schuld in Mijn DUO. In november krijgt u bericht hoeveel u maandelijks moet gaan aflossen.

U studeert nog

Zolang u studeert én daarvoor studiefinanciering ontvangt, hoeft u nog niet terug te betalen. U krijgt hier automatisch bericht over.

Studeert u nog maar krijgt u geen studiefinanciering (meer)? Dan kunt u ons verzoeken om stopzetting van de terugbetaling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u volgt een opleiding die recht geeft op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren, of u hebt een levenlanglerenkrediet
 • u staat niet ingeschreven als extraneus
 • uw diplomatermijn is nog niet verstreken.

Ga in Mijn DUO naar 'Mijn Schulden' en geef onder 'Gegevens wijzigen' aan dat u opnieuw gaat studeren. Als u voor tijdelijke stopzetting in aanmerking komt, gaat deze in per de maand volgend op uw verzoek.

Opbouw studieschuld

In Mijn DUO vindt u de berichten waarin staat hoe uw schuld is ontstaan. Uw studieschuld kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Lening:
  Hebt u tijdens uw studie een bedrag geleend, dan moet u dat terugbetalen.
 • Collegegeldkrediet:
  Hebt u een opleiding gevolgd aan hbo of universiteit en collegegeldkrediet ontvangen, dan moet u dit ook terugbetalen.
 • Prestatiebeurs:
  Hebt u een opleiding gevolgd in het mbo op niveau 3 of 4, of aan hbo of universiteit? Dan waren uw basisbeurs, studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs geen gift, maar een prestatiebeurs. Hebt u nog geen diploma behaald, dan moet u de prestatiebeurs alvast gaan terugbetalen. Haalt u alsnog binnen de diplomatermijn uw diploma, dan verlagen we uw studieschuld.
 • Te veel ontvangen studiefinanciering of tegemoetkoming:
  Hebt u te veel studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren ontvangen? En hebt u die niet terugbetaald? Dan is deze schuld omgezet in een lening. Deze lening moet u nu in termijnen gaan terugbetalen.

Meer informatie

Vragen over het aflossen van uw studieschuld? Lees de pagina’s Studieschuld terugbetalen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee