Naar Home

Het oude stelsel van studiefinanciering

Studiefinanciering voor hbo en universiteit werkt anders als je nog onder het oude stelsel valt.

Wat je kunt krijgen

Studiefinanciering onder het oude stelsel bestaat uit 5 onderdelen:

De basisbeurs en het studentenreisproduct krijg je standaard. Een aanvullende beurs, een lening en collegegeldkrediet moet je extra aanvragen.

Woonsituatie

Onder het oude stelsel is de hoogte van je studiefinanciering afhankelijk van je woonsituatie. Met ‘woonsituatie’ bedoelen we of je bij je ouders woont (‘inwonend’) of op kamers (‘uitwonend’). Als je uitwonend bent, krijg je meer studiefinanciering. We gaan uit van je woonsituatie op de 1e van de maand.

Bedragen

Bedragen januari tot en met augustus 2018
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 291,61 € 104,73
Aanvullende beurs * € 277,41 € 255,57
Lening € 301,44 € 301,44
Collegegeldkrediet € 167,17 € 167,17
Totaal € 1.037,63 € 828,91
Bedragen per maand als je alleen nog mag lenen
Lening € 934,49
Collegegeldkrediet € 167,17
Bedragen september tot en met december 2018
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 291,61 € 104,73
Aanvullende beurs * € 279,25 € 257,41
Lening € 299,60 € 299,60
Collegegeldkrediet € 171,67 € 171,67
Totaal € 1.042,13 € 833,41
Bedragen per maand als je alleen nog mag lenen
Lening € 934,49
Collegegeldkrediet € 171,67

Hoelang recht

Voor een 4-jarige studie aan hbo of universiteit krijg je 7 jaar studiefinanciering. De basisbeurs en aanvullende beurs krijg je alleen de eerste 4 jaar. Daarna kun je nog 3 jaar lenen. Het studentenreisproduct krijg je de eerste 5 jaar.

Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijg je langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kun je soms langer studiefinanciering krijgen.

Binnen 10 jaar opnemen

Je hebt 10 jaar de tijd om je studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat je het krijgt. Heb je na 10 jaar nog maanden over? Dan ben je die kwijt.

Gift of terugbetalen

De basisbeurs, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Anders moet je alles terugbetalen. Hoeveel jaren beurs een gift worden, hangt af van de waarde van je diploma.

Waarde diploma
Diploma Aantal jaren gift aanvullende beurs
Associate degree 2 jaar
hbo-bachelor 4 jaar
wo-bachelor 3 jaar
wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar
wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar

Ook als je een diploma in deeltijd hebt behaald, kan je aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Behaal je geen diploma? Dan moet je alles terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: heb je tijdens je eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag je die maanden aanvullende beurs houden, ook als je geen diploma behaalt.

Bijverdienen

Onder het oude stelsel voor hbo en universiteit mag je niet te veel bijverdienen. Anders moet je studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als je alleen een studentenreisproduct hebt.

Controle woonsituatie

Ben je uitwonend, dan controleert DUO of je terecht een uitwonendenbeurs krijgt. Zorg er daarom voor dat je bij de gemeente altijd op het juiste adres staat ingeschreven. Anders trekken we je uitwonendenbeurs in. Je krijgt dan een schuld.

Inschrijven bij gemeente lukt niet

Kun je je bij de gemeente niet inschrijven op je nieuwe adres? Gebruik dan het formulier Aanvraag uitzondering inschrijving gemeente. Wij beoordelen dan of je toch een hogere uitwonendenbeurs kunt krijgen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee