Organisatie

Organisatie

Organisatie Meldingenregister

Meldingenregister

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een meldingsplicht richting de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Als DUO persoonsgegevens verwerkt waarvoor de meldingsplicht geldt, dan moet DUO dit dus melden. Dit doet DUO via een meldingenregister. In het register beschrijft DUO kort welke persoonsgegevens zijn verzameld, wat het doel hiervan is en met wie de gegevens worden uitgewisseld. Zo kunt u controleren of DUO uw gegevens gebruikt volgens de regels van de Wbp. Op rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle meldingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Kempkensberg 12, kamer N-847
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Mail: fg@duo.nl