Organisatie

Organisatie

Organisatie Steeds meer werkgevers controleren diploma's sollicitanten

Steeds meer werkgevers controleren diploma's sollicitanten

Steeds meer werkgevers gebruiken het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om diploma’s van toekomstige werknemers te controleren. Het controleren van de diploma’s bij het register scheelt werkgevers tijd en voorkomt fraude. De controle van de diploma’s gebeurt alleen na schriftelijke toestemming vooraf van de sollicitant. In 2016 werd de zogenaamde pre-employmentscreening zo’n 7.000 keer uitgevoerd. In 2015 gebeurde dit nog zo’n 6.000 keer.

Privacy en rechtmatigheid

De screening gebeurt op basis van digitale en papieren diploma’s die gecontroleerd worden door medewerkers van DUO, uitsluitend met toestemming van de sollicitant. DUO werkt enkel in opdracht van werkgevers en pre-employmentscreeningbureaus waar een overeenkomst mee is gesloten. Hierdoor kan DUO de privacy van sollicitanten waarborgen en tegelijkertijd werkgevers zekerheid geven over de rechtmatigheid van de diploma’s van een sollicitant. DUO werkt daarnaast in een pilot aan een volledig digitale controle van diploma’s van sollicitanten. Deze pilot is op 1 januari 2017 omgezet in een service waarvan meer partijen gebruik kunnen maken.

Diplomaregister

200.000 downloads uit diplomaregister

Het diplomaregister is ontwikkeld door DUO om betrouwbare diplomagegevens te kunnen verstrekken. Gediplomeerden kunnen, bijvoorbeeld na verlies van hun originele diploma’s, hun diplomagegevens gratis zelf downloaden uit het register. In 2016 werden bijna 200.000 uittreksels gedownload uit het diplomaregister. De diploma’s in het register worden aangeleverd door scholen die bekostigd worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het register bevat ruim 8 miljoen diploma’s, een aantal dat groeit met elke nieuwe lichting geslaagde scholieren en studenten.