Organisatie

Organisatie

Organisatie Cijfers

Cijfers

Het aantal ingeschreven studenten en leerlingen, gegevens over locaties van instellingen, doorstroomcijfers, diploma’s en meer kunt u vinden bij onderwijsdata.

Andere cijfers over onderwijs in Nederland zijn te vinden op www.onderwijsincijfers.nl, de gezamenlijke website van het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DUO.

DUO publiceert ook informatie over inburgeringsplichtigen, zoals de slagingscijfers en het aantal vrijstellingen voor het examen. De cijfers worden elk kwartaal vernieuwd.

Over DUO