Organisatie

Organisatie

Organisatie Wat doen we

Wat doen we

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Hoofdtaken

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • innen van lesgelden en studieschulden
  • erkennen van diploma's, beheren Diplomabank
  • organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Kernwaarden

DUO hanteert 4 kernwaarden.

Wij zijn betrouwbaar

We doen wat we zeggen en zijn transparant. We maken concrete afspraken waar we op afgerekend kunnen en willen worden.

Wij zijn klantgericht

We zorgen voor maximale duidelijkheid en gemak voor onze klanten bij alle vormen van dienstverlening.

Wij zijn toekomstgericht

We werken op alle fronten doorlopend aan verbetering van onze dienstverlening. We kijken daarbij niet alleen naar de huidige wensen, maar ook naar de toekomstige behoeften van onze klanten en relaties.

Wij zijn verbindend

In verbinden en samenwerken ligt onze kracht. Extern komt dat tot uiting in onze schakelfunctie: DUO is hét landelijke loket voor onderwijs.