Organisatie

Organisatie

Organisatie Onze prestaties

Onze prestaties

Jaarberichten

Het jaarbericht is een belangrijk moment om terug te blikken op het voorgaande jaar. Het is een overzicht van de werkzaamheden en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hier vindt u de jaarberichten van 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.

De jaarcijfers vindt u hieronder.

Ondermandaatregeling

De Dienst Uitvoering Onderwijs maakt als baten-lastendienst deel uit van het ministerie van OCW. Het 'Organisatie en mandaatbesluit OCW 2013' verleent de directeur-generaal DUO (DG-DUO) mandaat, zodat de organisatie in staat is zijn taken uit te voeren. Ook andere departementen kunnen mandaat verlenen aan de DG-DUO. In de ondermandaatregeling geeft de DG-DUO aan welke functionarissen er binnen DUO ondermandaat krijgen.

Ondermandaatsregeling