Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Leerlingenprognoses Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS en de implicaties van verschillen voor de leerlingenprognoses voor instellingen in het voortgezet onderwijs

Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS en de implicaties van verschillen voor de leerlingenprognoses voor instellingen in het voortgezet onderwijs

Onder invloed van demografische krimp hebben onderwijsinstellingen steeds meer behoefte aan regionale ramingen van de verwachte leerlingenaantallen van hun scholen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorziet in deze prognoses voor het voortgezet onderwijs (VO). Wezenlijk onderdeel daarin zijn regionale bevolkingsramingen gemaakt door derden.

De belangrijkste twee met prognoses voor alle regio’s zijn PRIMOS – gemaakt door ABF Research – en PEARL – gemaakt door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. Verschillen tussen deze bevolkingsramingen hebben gevolgen voor de leerlingenprognoses. Van de basispopulatie voor het VO, die van 12-18 jaar, zijn de in 2012 gepubliceerde PEARL- en PRIMOS-prognoses voor 2012 t/m 2035, en de lange termijn trend, met elkaar vergeleken. In het bijzonder van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Almelo, Hengelo, Enschede, Zwolle, Almere, Nijmegen, Amersfoort, Haarlem, Zaanstad, Alkmaar, Leiden, Eindhoven, Breda, Tilburg, Den Bosch en Maastricht. Naast deze analyse bevat het rapport een kwalitatief deel, waarin wordt ingegaan op regionale bevolkingsprognoses in het algemeen, welke overwegingen bij het gebruik ervan relevant zijn, en de overeenkomsten en verschillen tussen PRIMOS en PEARL.

KenmerkInhoud
Publicatiedatum6 maart 2013
Update frequentieNiet van toepassing
StatusDefinitief
Rapport
OpdrachtgeverMinisterie van OCW