Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Relatie advies PO en vervolgonderwijs VO op-afstroom vo tov advies po

op-afstroom vo tov advies po

op-afstroom VO advies PO

Vergelijking eindtoetsscore of eindadvies PO met plaatsing in het VO leerjaar 1 en 3.
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor ieders schoolcarrière. Sinds 2014 krijgen leerlingen eerst een school advies dat aan de hand van het eindtoets advies kan worden bijgesteld. Deze bestanden volgen de leerlingen vanaf het moment van het toets en schooladvies en geven per BRIN aan hoeveel op- en afstroom er voorkomt in het VO.