Gemiddelde eindtoetsuitslagen en referentieniveaus

27 november 2017:


De gemiddelde uitslagen op de eindtoets 2016-2017 staan per schoolvestiging online. In een apart bestand staat het aantal leerlingen per referentieniveau taal en rekenen weergegeven. 

Ga naar het bestand met gemiddelde scores.
Ga naar het bestand met referentieniveaus taal en rekenen.