Schooladviezen en bijstellingen 2016-2017

27 november 2017:


De afgegeven schooladviezen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs van schooljaar 2016-2017 staan online. Naast de schooladviezen staan ook het aantal heroverwegingen en bijgestelde adviezen in een apart bestand weergegeven.
Ga naar het bestand met schooladviezen.
Ga naar het bestand met heroverwegingen en bijgestelde schooladviezen.