Open data van DUO

Open Onderwijsdata Caribisch Nederland Financien CN Publicaties financiën Caribisch Nederland

Publicaties financiën Caribisch Nederland

De financiële gegevens van de besturen in Caribisch Nederland zijn dit jaar door DUO in XBRL in dollars ingevoerd. Voorheen gebeurde dit in euro’s. Dit heeft tot gevolg dat er geen trend kan worden geproduceerd en is besloten alleen de gegevens van 2016 te laten zien. Deze gegevens zijn opgenomen in excelbestanden. Daarnaast is ook per bestuur een A4 opgenomen met daarop de balans, staat van baten en lasten en enkele door DUO berekende kengetallen voor 2016.

Financiële gegevens per bestuur CN

Onder Financiële gegevens per bestuur, vindt u per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten.

Financiële verantwoording CN

De financiële verantwoording bevat de databestanden van de financiële gegevens door de besturen in XBRL aangeleverd. In de databestanden zijn de besturen ingedeeld in groeperingen. Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen is opgenomen als pdf-bestand.