Toelichting factsheets

Voor mbo-instellingen en voor de RMC-regio’s zijn er factsheets beschikbaar. Deze factsheets maakt DUO 2x per jaar, op basis van de dan beschikbare voorlopige of definitieve cijfers. Voor het laatste jaar kunnen we voorlopige cijfers tonen. Deze voorlopige cijfers vervangen we in november door definitieve cijfers. Voor oude jaren publiceren we alleen de definitieve cijfers. De factsheets van eerdere jaren vindt u in het menu.

De diverse tabellen en figuren van de factsheets verschaffen inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers. De ROC-factsheets (mbo) tonen ook informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. De RMC-factsheets tonen informatie naar onderwijssoort, gemeenten, scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio.

Factsheets raadplegen